Careers
Build your success
Position
Amount
Benefit
***
Web Developer
5
UI/UX Designer
2
QA/QC Engineer
3
HTML5 Game Developer
2
Job requirements
- Lunch allowance 750,000 VND / month (eat at the company and do not convert to cash)
- Get a health examination and participate in periodic teambuilding once a year.
- The cost of parking and other product preferences from branches of the company such as (Coffee Shop, Dental, GYM ..)
- Other regimes such as social insurance, health insurance, unemployment insurance according to the current law.
- 13-month salary, reward according to the company's labor agreement and the current regime of the State.
- There are also bonus projects when PRODUCT runs efficiently
- Working in a dynamic, friendly and professional environment
- Participate in sports activities.
- Opportunity to work directly with foreign partners: France, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, Taiwan ...
- Guided and trained to improve skills regularly also recruit students to advance their positions
-Proficient in HTML5, Javascript, CSS or PHP, SQL.
-Experienced with MVC, OOP, Responsive design.
-Experience in PHP framework (Laravel, Phalcon ...), basic e-commerce concept, SEO standard, SPA.
-Experienced with Bootstrap, jQuery, LESS, SCSS, Photoshop is the advantage
-It is advantageous to know about NodeJs, ES6, VueJS, AngularJS, React.
-Can work with Java, C #, ASP.NET, MSSQL, NoSQL.
-Ability to read specialized English documents
-Skill in teamwork, self-study.
-Spirit of responsibility, dynamism and discipline.

Daily tasks:
-Website programming, web application, cross-platform mobile apps, HTML5-based games.
-Building ERP, CMS, mobile & server-side games ...

Benefit:
- Salary from 8,000,000 VND - 20,000,000 VND (can be negotiated according to capacity)
(Vietnamese)

- Lên concept, thiết kế UI/UX cho Landing Page, Web Application và Mobile Application cho nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Thiết kế Wireframes, User flows, Mockups and Prototypes dựa trên User-story, mô tả chức năng và tính năng sản phẩm.
- Đưa ra những ý tưởng thiết kế đẹp, bố cục độc đáo, hiện đại.
( Gửi kèm Portfolio khi ứng tuyển )

Yêu cầu công việc:
ƯU TIÊN TRÊN 2 NĂM KINH NGHIỆM VÀ KHẢ NĂNG LEAD TEAM

- Sử dụng thành thạo Figma/Adobe XD.
- Có kinh nghiệm sử dụng: Photoshop, Adobe Illustrator.
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm thiết kế Website hoặc Mobile Application.
- Sử dụng qua nhiều hệ thống nền web, ứng dụng mobile.
- Đam mê, hứng thú xử lý các issue về tính năng người dùng.
- Hiểu biết cơ bản về Responsive, HTML5, CSS là một lợi thế.
- Nắm bắt tốt các xu hướng hiện tại và chủ động cập nhập các xu hướng thiết kế mới.
- Có trách nhiệm cao về chất lượng và tiến độ công việc.

Mức lương hấp dẫn: 10tr - 30tr (tuỳ khả năng)
(Vietnamese)

- Kiểm thử đảm bảo chất lượng các dự án Web, Mobile App.
- Nắm yêu cầu nghiệp vụ, viết testcase dựa trên mô tả chức năng sản phẩm từ PO.
- Báo cáo, theo dõi lỗi, phối hợp chặt chẽ với developer để giải quyết, với PO để làm rõ yêu cầu.
- Lập kế hoạch và báo cáo kết quả, chất lượng công việc.

Yêu cầu công việc:
- Thành thạo Test strategy, Test plan, Test case.
- Có kinh nghiệm manual testing dự án Web và Mobile App.
- Kỹ năng phân tích hệ thống và tiếp cận nhanh yêu cầu nghiệp vụ.
- Kỹ năng viết testcase, phán đoán lỗi, mô tả lỗi.
- Biết về các tool Gitlab issues, JIRA, Confluence.
- Biết về Browser developer tools, API testing như Postman
- Tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, cẩn thận, cam kết deadline, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh.

+ Lợi thế khi:
- Biết về ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, Flutter.
- Biết về e-commerce.
- Biết về Agile và làm việc trong Scrum team.

Mức lương hấp dẫn: 8tr - 25tr (tuỳ kinh nghiệm)
- High sense of responsibility at work
- Creative, enthusiastic, careful.
- Ability to work well
- Experience working with a variety of game engines like Cocos / Phaser / Unity.
- Understanding data structure & Object-oriented programming
- Master the knowledge of Native JavaScript ES5 & ES6
- Having experience working with mobile devices is an advantage
- There is a spirit of learning, self-study ability and self-study to improve the quality of work

Daily tasks:
- Participating in developing prototypes, minigame for events or products for the company
- Build source code and libraries that are highly reusable
- Optimize applications for speed and scalability
- Other details exchange more during the interview.

Benefit:
-Salary based on capacity
To apply, please send your resume to: admin@suga.vn
Benefit
***
Job requirements
- Lunch allowance 750,000 VND / month (eat at the company and do not convert to cash)
- Get a health examination and participate in periodic teambuilding once a year.
- The cost of parking and other product preferences from branches of the company such as (Coffee Shop, Dental, GYM ..)
- Other regimes such as social insurance, health insurance, unemployment insurance according to the current law.
- 13-month salary, reward according to the company's labor agreement and the current regime of the State.
- There are also bonus projects when PRODUCT runs efficiently
- Working in a dynamic, friendly and professional environment
- Participate in sports activities.
- Opportunity to work directly with foreign partners: France, Indonesia, Malaysia, Singapore, China, Taiwan ...
- Guided and trained to improve skills regularly also recruit students to advance their positions
To apply, please send your resume to: admin@suga.vn
Job requirements
-Proficient in HTML5, Javascript, CSS or PHP, SQL.
-Experienced with MVC, OOP, Responsive design.
-Experience in PHP framework (Laravel, Phalcon ...), basic e-commerce concept, SEO standard, SPA.
-Experienced with Bootstrap, jQuery, LESS, SCSS, Photoshop is the advantage
-It is advantageous to know about NodeJs, ES6, VueJS, AngularJS, React.
-Can work with Java, C #, ASP.NET, MSSQL, NoSQL.
-Ability to read specialized English documents
-Skill in teamwork, self-study.
-Spirit of responsibility, dynamism and discipline.

Daily tasks:
-Website programming, web application, cross-platform mobile apps, HTML5-based games.
-Building ERP, CMS, mobile & server-side games ...

Benefit:
- Salary from 8,000,000 VND - 20,000,000 VND (can be negotiated according to capacity)
To apply, please send your resume to: admin@suga.vn
Job requirements
(Vietnamese)

- Lên concept, thiết kế UI/UX cho Landing Page, Web Application và Mobile Application cho nhiều lĩnh vực khác nhau.
- Thiết kế Wireframes, User flows, Mockups and Prototypes dựa trên User-story, mô tả chức năng và tính năng sản phẩm.
- Đưa ra những ý tưởng thiết kế đẹp, bố cục độc đáo, hiện đại.
( Gửi kèm Portfolio khi ứng tuyển )

Yêu cầu công việc:
ƯU TIÊN TRÊN 2 NĂM KINH NGHIỆM VÀ KHẢ NĂNG LEAD TEAM

- Sử dụng thành thạo Figma/Adobe XD.
- Có kinh nghiệm sử dụng: Photoshop, Adobe Illustrator.
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm thiết kế Website hoặc Mobile Application.
- Sử dụng qua nhiều hệ thống nền web, ứng dụng mobile.
- Đam mê, hứng thú xử lý các issue về tính năng người dùng.
- Hiểu biết cơ bản về Responsive, HTML5, CSS là một lợi thế.
- Nắm bắt tốt các xu hướng hiện tại và chủ động cập nhập các xu hướng thiết kế mới.
- Có trách nhiệm cao về chất lượng và tiến độ công việc.

Mức lương hấp dẫn: 10tr - 30tr (tuỳ khả năng)
To apply, please send your resume to: admin@suga.vn
Job requirements
(Vietnamese)

- Kiểm thử đảm bảo chất lượng các dự án Web, Mobile App.
- Nắm yêu cầu nghiệp vụ, viết testcase dựa trên mô tả chức năng sản phẩm từ PO.
- Báo cáo, theo dõi lỗi, phối hợp chặt chẽ với developer để giải quyết, với PO để làm rõ yêu cầu.
- Lập kế hoạch và báo cáo kết quả, chất lượng công việc.

Yêu cầu công việc:
- Thành thạo Test strategy, Test plan, Test case.
- Có kinh nghiệm manual testing dự án Web và Mobile App.
- Kỹ năng phân tích hệ thống và tiếp cận nhanh yêu cầu nghiệp vụ.
- Kỹ năng viết testcase, phán đoán lỗi, mô tả lỗi.
- Biết về các tool Gitlab issues, JIRA, Confluence.
- Biết về Browser developer tools, API testing như Postman
- Tinh thần trách nhiệm cao, chăm chỉ, cẩn thận, cam kết deadline, đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh.

+ Lợi thế khi:
- Biết về ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, Flutter.
- Biết về e-commerce.
- Biết về Agile và làm việc trong Scrum team.

Mức lương hấp dẫn: 8tr - 25tr (tuỳ kinh nghiệm)
To apply, please send your resume to: admin@suga.vn
Job requirements
- High sense of responsibility at work
- Creative, enthusiastic, careful.
- Ability to work well
- Experience working with a variety of game engines like Cocos / Phaser / Unity.
- Understanding data structure & Object-oriented programming
- Master the knowledge of Native JavaScript ES5 & ES6
- Having experience working with mobile devices is an advantage
- There is a spirit of learning, self-study ability and self-study to improve the quality of work

Daily tasks:
- Participating in developing prototypes, minigame for events or products for the company
- Build source code and libraries that are highly reusable
- Optimize applications for speed and scalability
- Other details exchange more during the interview.

Benefit:
-Salary based on capacity
To apply, please send your resume to: admin@suga.vn
HR Department
Suga Co., Ltd
1A Truong Quoc Dung, Ward 8, Phu Nhuan, Ho Chi Minh, Vietnam
admin@suga.vn
(+84) 28 6251 5775